-----ENGLISH-----

There was this old lonely woman sitting at her front porch with her cat when a truck drives by. All of the sudden, a lamp falls off of the truck, rolls through the woman's yard, and stops in front of the woman. She puts the cat aside and picks up the lamp. She rubs it and a genie comes out.

"Thank you for releasing me. I will grant you one wish," the genie says, "anything that you can wish for will come true."

The woman is excited, she thinks for a moment, then picks up her cat:

"All my life, I have always been lonely. All I have is this cat of mine. The cat has been a great companion to me for years. I would like you to turn this cat into prince charming. That is all I ask for."

The genie says: "that's easy, I will do that for you."

The genie does his magic and the cat turns into prince charming. The woman got excited and hugged her prince. He swept the lonely woman off her feet.

With a sexy voice, the cat whispered into the woman's ear:

"Aren't you sad you had me neutered?"


-----TIẾNG VIỆT----------------------------------------------------------

Có người đàn bà lớn tuổi cô đơn đang ngồi trước hành lang cùng với con mèo của bả khi có một chiếc xe vận tải chạy ngang. Bỗng nhiên có một cây đèn rơi xuống và lăn vào sân nhà của người đàn bà đó. Khi cây đèn lăn vào chổ bà ấy ngồi, bả nhặt lên và chà nó. Thần đèn liền hiện ra.

"Cám ơn bà đã thả tôi. Tôi sẽ cho bà một điều ước," Thần đèn tiếp, "điều gì bà mong ước sẽ thành sự thật."

Người đàn bà mừng rỡ, bà ta suy nghĩ một hồi:

"Trong cuộc đời của tôi, lúc nào cũng cô đơn. Tôi chỉ có vỏn vẹn một con mèo này. Con mèo này là người bạn đời chung thủy của tôi qua nhiều năm qua. Tôi ước là biến con mèo này thành người hoàng tử đẹp trai. Tôi chỉ ước như vậy thôi."

Thần đèn liền làm phép và con mèo biến thành hoàng tử đẹp trai. Người đàn bà mừng rỡ và ôm chàng hoàng tử.

Chàng hoàng tử bèn thì thào trong lỗ tai của người đàn bà:

"Bà có buồn tiếc không khi đã đem tôi đi thiến?"