Results 1 to 10 of 10

Thread: Tầu và Ba Tầu

 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  2,278

  Default Tầu và Ba Tầu

  Tôi biết có nhiều người Việt gốc Hoa rất ghét khi bị kêu là Tầu hoặc Ba Tầu.

  Có người cho rằng chữ Ba Tầu là khi một nhóm người Hoa đến miền nam trên ba chiếc tầu (thời VN còn đang di dân và khai khẩn đất trong miền nam). Có người nói là không phải như vậy.

  Tôi chưa kiếm thấy cuốn sách nào nói về nguồn gốc của chữ này. Ngay cả người Hoa họ cũng không rõ từ đâu ra và cho rằng đó là danh từ xấu để chỉ dân Trung Quốc.

  Có bạn nào rành về chuyện này, xin góp ý.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  California
  Posts
  1,985

  Default

  [QUOTE=Paddy;13295]Tôi biết có nhiều người Việt gốc Hoa rất ghét khi bị kêu là Tầu hoặc Ba Tầu.

  Có người cho rằng chữ Ba Tầu là khi một nhóm người Hoa đến miền nam trên ba chiếc tầu (thời VN còn đang di dân và khai khẩn đất trong miền nam). Có người nói là không phải như vậy.

  Tôi chưa kiếm thấy cuốn sách nào nói về nguồn gốc của chữ này. Ngay cả người Hoa họ cũng không rõ từ đâu ra và cho rằng đó là danh từ xấu để chỉ dân Trung Quốc.

  Có bạn nào rành về chuyện này, xin góp ý.[/

  Ba Tàu, Các Chú (?), Chú Chệt...là những danh từ dùng để gọi người Tàu, "thòng dành" ở VN nói chung....vẫn lịch sự lắm chứ! Chỉ thêm mỗi chữ "thằng" trong tiếng VN hay "guy" trong tiếng Anh thì nghe có vẻ trịch thượng, thiếu "respect"....Tìm nguồn gốc của chữ thì thực là khó đấy!
  Paddy, Nị thòng dành?

 3. #3

  Default

  [QUOTE=MANH NGUYEN;13298]
  Quote Originally Posted by Paddy View Post
  Tôi biết có nhiều người Việt gốc Hoa rất ghét khi bị kêu là Tầu hoặc Ba Tầu.

  Có người cho rằng chữ Ba Tầu là khi một nhóm người Hoa đến miền nam trên ba chiếc tầu (thời VN còn đang di dân và khai khẩn đất trong miền nam). Có người nói là không phải như vậy.

  Tôi chưa kiếm thấy cuốn sách nào nói về nguồn gốc của chữ này. Ngay cả người Hoa họ cũng không rõ từ đâu ra và cho rằng đó là danh từ xấu để chỉ dân Trung Quốc.

  Có bạn nào rành về chuyện này, xin góp ý.[/

  Ba Tàu, Các Chú (?), Chú Chệt...là những danh từ dùng để gọi người Tàu, "thòng dành" ở VN nói chung....vẫn lịch sự lắm chứ! Chỉ thêm mỗi chữ "thằng" trong tiếng VN hay "guy" trong tiếng Anh thì nghe có vẻ trịch thượng, thiếu "respect"....Tìm nguồn gốc của chữ thì thực là khó đấy!
  Paddy, Nị thòng dành?
  Gọi Tàu thì theo tôi không sao. Nhưng gọi ba Tàu__thêm chữ ba vào ___thì họ không thích: Nguyên nhân chữ ba này có nghĩa xấu như ba phải, ba trợn, ba gai......Người Tàu họ biết nên không thích bị gọi là ba Tàu Nhưng gọi Tàu thì được. Tàu chệt thì họ lại càng ghét hơn ba Tàu, vì Tàu chệt là Tàu Mãn thanh (có bím tóc đuôi sam) Trong khi đó, nhiều người Tàu họ gốc người Hán mà Mãn thanh chỉ là thiểu số. Do chế độ Mãn Thanh áp đặt người ta mới phải để đuôi sam thôi. Chứ gốc họ thích búi tó hơn. Khi nhà Minh đổ nhiều người Tàu trốn chạy qua VN (như người VN vượt biển tránh chế độ CS sau 75) Những người Tàu đó gọi là MInh hương (ý nói đồng hương nhà Minh)
  Góp ý sơ qua vậy, ai rành hơn thì nói thêm

 4. #4
  Junior Member
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  22

  Default

  Xuất xứ thì Luuvan cũng không rõ, nhưng chữ "Tàu" chỉ người đúng là không được người Trung Hoa thích, như chính người Việt không thích bị người ta gọi là "An-nam-mít" vậy.

 5. #5
  Banned
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  6

  Default Người Tàu và Ba Tàu

  [QUOTE=english-learner;13308]
  Quote Originally Posted by MANH NGUYEN View Post

  Gọi Tàu thì theo tôi không sao. Nhưng gọi ba Tàu__thêm chữ ba vào ___thì họ không thích: Nguyên nhân chữ ba này có nghĩa xấu như ba phải, ba trợn, ba gai......Người Tàu họ biết nên không thích bị gọi là ba Tàu Nhưng gọi Tàu thì được. Tàu chệt thì họ lại càng ghét hơn ba Tàu, vì Tàu chệt là Tàu Mãn thanh (có bím tóc đuôi sam) Trong khi đó, nhiều người Tàu họ gốc người Hán mà Mãn thanh chỉ là thiểu số. Do chế độ Mãn Thanh áp đặt người ta mới phải để đuôi sam thôi. Chứ gốc họ thích búi tó hơn. Khi nhà Minh đổ nhiều người Tàu trốn chạy qua VN (như người VN vượt biển tránh chế độ CS sau 75) Những người Tàu đó gọi là MInh hương (ý nói đồng hương nhà Minh)
  Góp ý sơ qua vậy, ai rành hơn thì nói thêm
  Hội An (Hoi an), this is where the names Người Tàu (literally Boat People), Ba Tàu (literally Three Boats), and etc. initiated. They had been pejorative terms for the Vietnamese to name the “new” Chinese immigrants who fled China and arrived in Hoi An because of political or economical reasons on boats, during the Qing Dynasty (1644-1911). These names are still used today to name Chinese people in general by some low-literate Vietnamese people, because they don’t distinguish between the original Chinese immigrants in Vietnam, and their descendants, and the other ethnic Chinese groups in the world.
  By calling Người Tàu (The Boat People) the ethnic Chinese with this pejorative term, the Vietnamese actually insult themselves. They may forget how they fled from Vietnam to other neighboring countries after the evacuation of the U.S. (1975) and following the fall of South Vietnam to the North Vietnam communist regime. Afterward, they fled by small fishing boats and became themselves Boat People, but they are unconscious or they refuse to acknowledge this name: Người Tàu (The Boat People). However, the ethnic Chinese in Vietnam today are called: Người Hoa (The Hoa People, a group of minorities among the others in Vietnam).

 6. #6

  Default

  Tau hay ba tau gi cung thay kho nghe lam.
  In a que stion that does not invo lve the verb to be or an interro gative word (who, what, where etc.), we use the verb "to do". Why? It do esn't mean any one is doing anyth ing. silver rings In fact, its interro gative nature impl ies the exact opp osite, othe rwise we wo uldn't be ask ing.

 7. #7

  Default

  Ngày nhỏ còn thích tiếng Tầu, vì thấy các cụ hay vẽ mấy chữ đó nhìn đẹp đẹp, giờ thì k còn thích thú nữa ùi

 8. #8
  Junior Member
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  10

  Default

  nay thì ng` ta gọi là tàu khựa bựa
  ____________________
  Mua iphone | Mua ipad | dien thoai sony Xperia
  Last edited by tplink; 03-06-2013 at 01:57 AM.

 9. #9
  Junior Member
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  4

  Default

  Quote Originally Posted by madamthaihoa View Post
  Tau hay ba tau gi cung thay kho nghe lam.
  bạn nói đúng

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •