Results 1 to 3 of 3

Thread: Các cách dùng khác của IF

 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  May 2007
  Posts
  8

  Default Các cách dùng khác của IF

  CÁC CÁCH DÙNG THÊM CỦA IF
  1. If…then..: nếu …thì…
  Ex: If she can’t come to us, then we will have to go and see her
  2. If dùng trong dạng câu ko phải câu điều kiện: động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó
  Ex: If that was Mary, why didn’t she stop and say hello
  3. If … should= If …happen to=If… should happen to : diễn tả sự không chắc chắn
  Ex: If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs for me.
  4. If…was/were to: có 2 cách dùng
  -diễn tả điều kiện ko có thật hay tưởng tượng ở tương lai
  ex: If the boss was to come in now, we would be in real trouble
  inversion: Was the boss to come in now, ….
  -diễn đạt ý lịch sự khi đưa ra đề nghị.
  Ex: If you were to move the chair a bit, we could all sit down
  NOTE: Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh hay chỉ trạng thái tư duy
  Ex: If I was to know her name , I would tell you→ incorrect
  5. If it + to be + not for: nếu không vì
  a. thời hiện tại: If it weren’t for the children, that couple wouldn’t have anything to talk about
  b. thời quá khứ: If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have known how to do
  6. NOT đôi khi được them vào những động từ sau if để bày tỏ sự nghi ngờ, không chắc chắn (Có nên hay không)
  Ex: I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary.
  7. If + preposition + noun/verb (subject+ be bị lược bỏ)
  Ex: If in doubt, ask for help
  If about to go on a long journey, try to have a good sleep.
  8. If dùng khá phổ biến với các từ “ any, anything, ever, not” diễn đạt sự phủ định
  Ex: There is a little if any good evidence for flying saucers.
  I’m not angry. If anything, I feel a little surprised.
  -thành ngữ này còn diễn đạt ý kiến ướm thử: nếu có
  ex: Usually, if not always, we write “ cannot” as one word (Thông thường , nhưng ko phải luôn luôn)
  9. If + adjective= although (cho dù là)
  - dùng để diễn tả quan điểm ý kiến về vấn đề gì đó không quan trọng
  ex: His style, if simple, is pleasant to read
  The profits, if little lower than last year’s , are still extremely wealthy
  - cấu trúc này có thể thay bằng may…,but
  ex: His style may be simple, but it’s pleasant to read

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  102

  Default

  Very good for me! Thank you very much!
  If I make a mistake when I write in English, advise me right away. If not, I won't know where I'm wrong (cám ơn carolton67 đã sữa giúp)

  Nếu tôi có viết tiếng Anh sai chỗ nào, chỉ tôi liền nhé! Chứ không ấy thì tôi chả biết tôi sai nữa!

 3. #3
  Junior Member
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  5

  Default

  Use "if" if you want to talk about a possibility of something that would or could occur, or a condition for something to occur.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •